مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز شماره 109
اواز: محمودی خوانساری


همنوازان: احمد عبادی/حبیب الله بدیعی/امیر ناصر افتتاح


اهنگ در : شور


کلام اواز: علی اشتری


کلام متن برنامه: عراقی/ عطار/حافظعمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم


در کوی می فروشان چو مینا نشسته ایم


ما را زکوی باده فروشان گریز نیست


تا باده در خم است همینجا نشسته ایم


ما ان شقایقیم که با داغ سینه سوز


جای گرفته ایم وبه صحرا نشسته ایم


با موج حادثات چه بازی کند که من


با زورقی شکسته به دریا نشسته ایم


طفل زمان فشرد چو پروانه ام به مشت


جرم دمی که بر سر گلها نشسته ایم