مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ


گلهای رنگارنگ برنامه شماره 452 


اواز: محمود محمودی خوانساری


تصنیف: عهدیه


همنوازان: حبیب الله بدیعی/جلیل شهناز/امیر ناصر افتتاح


کلام اواز: فانی شیرازی


کلام تصنیف: رهی معیری


کلام متن: فانی شیرازی


اهنگ همایون از: مهدی خالدی


تنظیم برای ارکستر: جواد معروفی


گوینده: اذر پزوهش


مطلع تصنیف:گه شکایت از گلی گه شکایت از خاری کنم


من نه ان رندم که غیر عاشقی کاری کنم


مطلع اواز:


حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر


وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر