مرغ شباهنگ

موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی


برنامه ای از ارکستر سوم به رهبری همایون خرم


اواز: محمودی خوانساری


مقدمه اهنگ: از همایون خرم


اهنگ: مخالف سگاه


مقدمه کلام : از تورج نگهبان


کلام اواز: پزمان بختیاریامدی که با دلم گفتگو کنی


خانه دل مرا زیر ورو کنی


از چه رو ندانستی که دلی نمانده مرا


رنج این غم زندگی بجان رسانده مرا

ای یار ناشناخته من دوست دارمت


گاهی بجان گاه به دل می سپارمت