مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ


گلهای رنگارنگ برنامه شماره 503

اواز: حسین قوامی/محمودی خوانساری

ترانه: پروین

همنوازان:جلیل شنهاز/پرویز یاحقی/همایون خرم/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک

اهنگ شور: از جواد معروفی

کلام ترانه: پزمان بختیاری

کلام اواز: اهلی شیرازی/هلالی جغتایی

کلام متن برنامه: هلالی جغتایی/اهلی ترشیزی/لسانی شیرازی

گوینده: فیروزه امیرمعز


ترانه: پروین

از نوای مرغ حق پر خون شود دل من


اواز: حسین قوامی

خوش انکه مست شوی تا بهانه برخیزد

تو باشی ومن وشرم از میانه برخیزد


اواز: محمودی خوانساری


کدام جلوه که در سرو سرافراز تو نیست؟


کدام فتنه که در جلوه‌های ناز تو نیست؟


مکن به خاک درش ای رقیب عرض نیاز


که نازنین مرا حاجت نیاز تو نیست


دلا به شام فراق از بلای حشر مپرس


که روز کوته او چون شب دراز تو نیست


ز سجده پیش رخش منع ما مکن زاهد


نیاز اهل محبت کم از نماز تو نیست


به کوی عشق هلالی نساختی کاری


چه شد؟ مگر کرم دوست کارساز تو نیست؟