X
تبلیغات
زولا

مرغ شباهنگ

اواز


اواز


محمود محمودی خوانساری


همنواز: منصور نریمان


کلام: ابوسعید ابوالخیر


دل جای تو شد و گر نه پر خون کنمش
در دیده تویی و گرنه جیحون کنمش
دل جای تو شد و گر نه پر خون کنمش
در دیده تویی و گرنه جیحون کنمش
امید وصال توست جان را
ورنه از تن به هزار حیله بیرون کنمش