مرغ شباهنگ

برنامه رادیویی

برنامه رادیویی جاودانه ها

به اهتمام واجرای دکتر گلشن ابراهیمی

بخش اول

تکنوازی زنده یاد استاد حسن کسایی در اواز بیات ترک


دکتر گلشن ابراهیمی بزرگمردی بود که خدمات شایسته ای به فرهنگ و ادب وهنر این سرزمین انجام داد که اهالی موسیقی و شاگردان ایشان بهره ها برده اند.

یکی از کارهای شایسته ایشان گرد اوری مجموعه فاخری از موسیقی ملی ایران بود که در فیلمی که به همت شاهرخ نادری وبا حضور همایون خرم تهیه شده است دکتر گلشن ابراهیمی توضیحات کاملی ارائه نموده اند  واین مجموعه فاخر که حاصل تلاش وهمت ایشان بوده به موزه موسیقی ایران ارائه شده است

شایسته است گاهی از این بزرگان که در گمنامی کارهای بزرگی انجام میدهند یادی شود.

یاد این بزرگ مرد تاریخ موسیقی گرامی وروحش شاد ویادش گرامی

روح استاد حسن کسایی واستاد اسدالله ملک واستاد محمودی خوانساری شاد ویاد این گلهای بی تکرار همواره گرامی باد

بخش دوم

تصنیف در گوشه شوشتری

اواز: محمد رضا شجریان


باد صبا بر گل گذرکن گل گذر کن

از حال گل ما را خبر کن نازنین ما را خبرکن

با مدعی کمتر بنشین 

نازنین ای مه جبین


بخش سوم

اواز: محمود محمودی خوانساری

اهنگ در مخالف سگاه ضبط وپخش شده در سال 19/10/1346

همنواز اواز: اسدالله ملک

غزل اواز:ابو تراب جلی


ز اشک دیده به رنجم، ز سوز دل به عذابم

غـم تو شرم صفت، می کُشد در آتش و آبم

 

چو مو بر آتش هجران به خود چگونه نپیچم

کـه همـه طـراره از پـای تا بـه سر همه تابم

 

ندانم از کــه بپرسم حکایــت سـر زلفت

که غیر حرف پریشان نمی دهند جوابم

 

بریده خواب ز چشم مـن آسمان کــه مبــادا

خیال روی تو گاهی شود نصیب به خوابم

 

چرا بــه گردش پیمــانــه ام در افکنی از پــا

قسم به گردش چشمت که می نخورده خرابم

 

چو خم به جوشم و چشمی به انتظار تو دارم

ز زندگی نفسی تــا به جاست همچــو حبابــم