X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ


گلهای رنگارنگ برنامه شماره 507


اواز: محمود محمودی خوانساری


ترانه: عهدیه


همنوازی: جلیل شنهاز


ترانه سرا: نیر سینا


اهنگ ابوعطا: جواد معروفی


غزل اواز: شیخ اجل سعدی


اشعارمتن برنامه:اوحدی مراغه ای/روحی همدانی/امیر شاهی


گوینده: روشنکدکلمه: روشنک


نه هفته ای است نه ماهی که رفته ای زبرما

نهفته نیست کز این غم چه دیده چشم ترما  

زظلمت شب هجران به زحمتیم چه بودی

کزاسمان وصالی بتافتی قمرما


زلف تو در کمند جنون می کشد مرا

خوش خوش به کوی عشق در او می کشدمرا

هرجا که می گریزم از این فتنه

ناگهان عشقت عنان گرفته برون می کشد مرا


به روی او نگریستن زمن نمی اید

من این دو دیده برای گریستن دارم


بلبل به باغ روز ازل چون که پانهاد

گل دید عاشق است بنا بر جفا نهاد

اول بنا نبود بسوزند عاشقان

اتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد 


مطلع اواز:


چه باز در دلت امد که مهر برکندی

چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی

زحد گذشت جدایی میان ما ای دوست

هنوز وقت نیامد که باز پیوندی

هزار باربگفتم که چشم نگشایم

به روی خوب ولیکن تو چشم می بندی

بود که پیش تو میرم اگر مجال بود

وگرنه برسر کوی ات به ارزومندی

چه باز در دلت امد که مهر برکندی

چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی


دکلمه : روشنک


من مست محبتم شرابم مدهید

در اتشم افکنید وابم مدهید

گر شکر کنم وگر عتاب اغازم

باد است حدیث من جوابم مدهید


مطلع: ترانه


بشد وزان باد مهرگان غم از اب وباغ وچمن

زغم به مهر مرغ سحر شکسته شد چون دل من

که از گل زیبا هرکه شد جدا شود خزان

نو بهار او چو من که دیدی خزان شد بهارم

اگر به بی مهری خزان برگ گل همه رفته زباد

به یادش ای مرغک من مکن پریشان دل شاد

ندیدی ای بلبل جز جفا زگل

چو من که هرگز ندیده ام به غیر نامهربانی یارم

بود این گل ها چه دلکش وزیبا

چه کند که تو را وفا ندارد

غم مخور جان من گر شد ویران به عشق اشیانم

عشق این اتش جان اشیان های ما سوزد

من در شعله ان سوزم وناله برنیارم

از گل رویان خواهی دل جویی مهر وخوش رویی

کی بود چنین مرغک حزین من می دانم جور محبوبان

کز عشق خوبان شد سیه روزگارم

 

انچه از این برنامه پیش از این در دسترس بوده است  نقصی در اعلام برنامه ابتدای فایل وجود داشته که برطرف گردیده است