مرغ شباهنگ

یک شاخه گلیک شاخه گل برنامه شماره 437


اواز: محمود محمودی خوانساری


اهنگ: ابوعطا


با همکاری هنرمندان: همایون خرم/مجید نجاحی


اشعار متن برنامه:علی نقی کمره ای/الفت/اوحدی/مشفق کاشانی


غزل اواز: عماد خراسانی


گوینده:اذر پزوهشبرو ای دوست که ما دست به دامان خودیم


سرخود گیر که ما سر به گریبان خودیم


اشک و اهی شده از دشت جنون حاصل ما


اتش خرمن خود قطره باران خودیم


دامن ما نبود بی گهر اشک شبی


چشم بد دور که شرمنده احسان خودیم


هرکه از حال من دلشده پرسید بگوی


خویش گم کرده بنشسته به هجران خودیمانچه پیش از این در دسترس بوده نقصی در اعلام ابتدای برنامه بوده که

 در این فایل نقص برطرف گردیده است