مرغ شباهنگ

پاسداشت عندلیب اواز ایرانزمین

دوم اردیبهشت ماه سال 92 بیست ششمین سالروز پرواز غمبار ومظلومانه عندلیب اواز ایرانزمین محمود محمودی خوانساری است.

هنرمند وارسته ومظلومی که ادب وانسانیت را سرلوحه رفتار خویش قرار داد  ودر عین نیازمندی هیچگاه در ازای دستمزد ناله بی غمی سر نداد.

هنرمند بزرگ و نازنینی که مظلومانه زیست مظلومانه پر کشید ومظلومانه ارمیده است.

با توجه به اینکه دوم اردیبهشت ماه مصادف با روز دوشنبه می باشد به جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن مراسم یادبود این هنرمند فرزانه روز جمعه سی ام فروردین ماه از ساعت ده صبح بر سر مزار او در قطعه شماره 101 ردیف 85 شماره 19 بهشت زهرا گرد هم خواهیم امد ویاد ونامش را پاس خواهیم داشت.

حضور هنردوستان ودلسوختگان را گرامی خواهیم داشت.