X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 503

ترانه: پروین

اواز: حسین قوامی/ محمود محمودی خوانساری

با همکاری هنرمندان: پرویز یاحقی/چلیل شهناز/همایون خرم/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک

اهنگ شور: جواد معروفی

ترانه سرا: پزمان بختیاری

غزل اواز: اهلی شیرازی/ هلالی جغتایی

اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی/ اهلی ترشیزی/لسانی شیرازی

گوینده: فیروزه امیر معز


مطلع ترانه: شعر از پزمان بختیاری


از نوای مرغ حق پر خون شود دل من

وان حق کشان که دیدم

تیره جان وخیره در در خاک تیره خفته

بر باد فتنه رفته

بخوان مرغ حق که من برکشم ز سینه اهی

چو دارد به شهر حق اه ما نهفته راهی

ان همه غوغا کو سوز ان سودا کو عزیز من کو

بر کشید اسان پر ماند از اوبر جا زر نه نامه ای کو

با عزیزان به عشرت سرکن 

می بزن باده در ساغر کن

تا در این دنیایی انجمن ارایی حق بگو حق

به که با حق باشی صلح مطلق باشی صلح مطلق

جمال خوبان را چو عهد گل وفا نیست

درون مسکین ازردن روا نیست

سینه را پر گل کن

تا شوی از گلشن با صفاتر

جانفزا تر گردی دلرباتر گردی

دلرباتر


مطلع اواز: شعر از اهلی شیرازی


 خوش انکه مست شوی تا بهانه بر خیزد

توباشی ومن وشرم از میانه برخیزد

قیامت است جمال تو ای بهشتی روی

مکش نقاب که شور از زمانه برخیزد

بر استان تو اهلی نه انچنان افتاد

که تا قیامت از این استانه برخیزد

 

 مطلع اواز: شعر از هلالی جغتایی


کدام جلوه که در سرو سرافراز تو نیست؟

کدام فتنه که در جلوه‌های ناز تو نیست؟

مکن به خاک درش ای رقیب عرض نیاز

که نازنین مرا حاجت نیاز تو نیست

دلا به شام فراق از بلای حشر مپرس

که روز کوته او چون شب دراز تو نیست

ز سجده پیش رخش منع ما مکن زاهد

نیاز اهل محبت کم از نماز تو نیست

به کوی عشق هلالی نساختی کاری

چه شد؟ مگر کرم دوست کارساز تو نیست؟

 

انچه پیش از این در دسترس بوده است نقصی در اعلام ابتدایی برنامه وجود داشته که در این فایل نقص برطرف گردیده است