مرغ شباهنگ

یک شاخه گل

یک شاخه گل برنامه شماره 388

اواز: محمود محمودی خوانساری

ترانه: کورس سرهنگ زاده

ترانه سرا: کریم فکور

با همکاری: جلیل شهناز

اهنگ دشتی: همایون خرم

غزل اواز:شیخ اجل سعدی

گوینده: اذر پزوهش


مطلع ترانه:


یک نفس ای پیک سحری

بر سرکویش کن نظری

گو بفغانم بفغانم بفغانم

ای که به عشقت زده من

گفتی از عشقت دم نزنم

من نتوانم من نتوانم من نتوانم

من غرق گناهم تو عذر گناهی

روز وشبم را تو چو مهری تو چو ماهی

چون باده بنوشم در جوش وخروشم

من سر زلفت به دوعالم نفروشم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من نتوانم من نتوانم من نتوانم

همه شب بر ماه پروین نگرم

مگر اید سودایت در نظرم

چه بگویم چه بگویم چه بگویم زین راز

غمم این بس که مرا کس نبود دمساز

یک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن گذری

گو بفغانم گو بفغانم گو بفغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من نتوانم من نتوانم من نتوانم


مطلع اواز:


ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی

جهان وهر چه در او هست صورتند وتو جانی

به پای خویشتن ایند عاشقان به کمندت

که هرکه را تو بگیری زخویشتن بر هانی برهانی

تراکه دیده زخواب وخمار باز نباشد

ریاضت من شب تا سحر نخفته چه دانی

بر اتش تو نشستیم ودود شوق برامد

تو ساعتی ننشستی که اتشی بنشانی

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

تو می روی سفر به سلامت سلام ما برسانی


با ارزوی سلامت وعمر باعزت برای جلیل شهناز وکورس سرهنگ زاده


انچه پیش از این در دسترس بوده است فاقد اعلام شماره در انتهای فایل بوده است

این برنامه دارای اعلام شماره در ابتدا وانتها وداری شناسنامه می باشد