مرغ شباهنگ

جشن هنر شیراز

جشن هنر شیراز

هنرنمایی اسطوره اخلاق وبزرگ منشی 

عندلیب نغمه پرداز گلها 

محمود محمودی خوانساری

غزل اواز: پیر پارس

همنواز اواز: اسطوره تار پهنه ایرانزمین جلیل شهنازحاشا که من به موسم گل ترک می کنم.....

 

من لاف عقل می زنم این کار کی کنم...

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم...

 

در کار بانگ بربط و آواز نی کنم....

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت.....

 

یکچند نیز خدمت معشوق و می کنم.....


ازنامه ی سیاه نترسم که روز حشر


با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم

 


بود ایا که در میکده ها بگشایند

گره از کار فروبسته ما بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر وریا بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

به صفای دل رندان که صبوحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند


کی بوده در زمانه وفا جام می بیار

تا من حکایت جم  وکاووس کی کنم

این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست

روزی رخش ببینم وتسلیم وی کنم


این برنامه توسط دوست بزرگواری پیشکش شده است وبرای نخستین بار در فضای مجازی در دسترس قرار می گیرد

برچسب‌ها: جشن هنر شیراز