مرغ شباهنگ

گلهای تازه


گلهای تازه برنامه شماره 47


اواز: محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان: اسدالله ملک/فرهنگ شریف/امیر ناصر افتتاح


شعرها: یغما/حافظ


گوینده: فخری نیکزادنگاه کن که نریزد، دهی چو باده بدستم 


فدای چشم تو ساقی، بهوش باش که مستم 


کنم مصالحه یکسر به صالحان می کوثر 


بشرط آنکه نگیرند این پیاله ز دستم 


ز سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند 


بوجه خیر و تصدق، هزار توبه شکستم 


چنین که سجده برم بی حفاظ پیش جمالت 


بعالمی شده روشن که آفتاب پرستم 


کمند زلف بسی گردنم ببست به مویی 


چنان فشرد که زنجیر صد علاقه گسستم 


نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می 


ز بس که توبه نمودم، زبس که توبه شکستم 


ز گریه آخرم این شد نتیجه در پی زلفش 


که در میان دو دریای خون فتاده نشستم 


ز قامتت چه گرفتم قیاس روز قیامت 


نشست و گفت قیامت بقامتیست که هستم 


نداشت خاطرم اندیشه یی ز روز قیامت 


زمانه داد به دست شب فراق تو، دستم 


بخیز از بر من، که از خدا و خلق، رقابت 


بس است کیفر این یک نفس که با تو نشستم 


حرام گشت به 
یغما بهشت تو، روزی 


که دل به گندم آدم فریب تو بستم


برچسب‌ها: گلهای تازه