مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 532


اواز: محمود محمودی خوانساری


ترانه: عهدیه


اهنگ ماهور: جواد معروفی


با همکاری : مجید نجاحی


اشعار موزون: سعدی/ اذر بیگدلی


اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی/ابوالحسن ورزی/حسین پزمان بختیاری


غزل اواز: عماد خراسانی


گوینده: اذر پزوهشاهل گردم، دل دیوانه اگر بگذارد


نخورم می، غم جانانه اگر بگذارد

گوشه ای گیرم و فارق ز شر و شور شوم


حسرت گوشهء میخانه اگر بگذارد

عهد کردم نشوم همدم پیمان شکنان


هوس گردش پیمانه اگر بگذارد

معتقد گردم و پابند و ز حیرت برهم


حیرت این همه افسانه اگر بگذارد

شمع می خواست نسوزد کسی از آتش او


لیک پروانهء دیوانه اگر بگذارد


دگر از اهل شدن کار تو بگذشت عماد


چند گویی دل دیوانه اگر بگذارد؟


برچسب‌ها: گلهای رنگارنگ