مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز برنامه شماره 146


اواز: محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان: حسن کسایی/فرهنگ شریف


اشعار:عطار/جهان/پروین دولت ابادی/حافظ/عراقی


اهنگ: بیات زند


گوینده: روشنکمنم که گوشه میخانه خانقاه من است

دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک

نوای من به سحر آه عذرخواه من است

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله

گدای خاک در دوست پادشاه من است

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست

جز این خیال ندارم خدا گواه من است

مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی

رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی

فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب باش و گو گناه من است