X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مرغ شباهنگ

برگ سبز

به یاد پیر کمانچه نواز


 برگ سبز برنامه شماره 252


اواز: محمود محمودی خوانساری

با همکاری هنرمندان: علی اصغر بهاری/احمد عبادی/رضا ورزنده

اهنگ در مایه اصفهان

اشعار: رودکی /رفیق اصفهانی/روحی همدانی/رفیق کاشانی 

گوینده: روشنک

 

روشنک: شعر رودکی

 

زمانه پندی ازادوار داد مرا

زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

دو روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار

بساکسا که به روز تو ارزومند است

 

روشنک: شعر رفیق اصفهانی

 

دیدن ان سرو نازم ارزوست

دیده ان بسیار وبازم ارزوست

قد او را گفته ام عمر دراز

از خدا عمر درازم ارزوست

 

روشنک: شعر روحی همدانی

 

به روی او نگرستن زمن نمی اید

من این دو دیده برای گریستن دارم

 

روشنک : شعر رفیق کاشانی

 

دوستان در بوستان چون عزم گلچیدن کنید

اول از یاران دور افتاده یاد من کنید

 

روشنک: شعر رفیق کاشانی

 

من واز نو غم یار کهن ویاری او

که هنوز از همه بیش است وفاداری او

کرده بسیار ستم لیک نکرده است

چنان که بود یاری او کم ز ستمکاری اواز 

اواز محمود محمودی خوانساری شعر شیخ اجل سعدی

 

ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی

جهان وهر چه در او هست صورتند وتو جانی

به پای خویشتن ایند عاشقان به کمندت

که هر که را تو بگیری از خویشتن برهانی

بر اتش تو نشستیم ودود عشق برامد

تو ساعتی ننشستی که اتش بنشانی

تو را که دیده زخواب خمار باز نباشد

ریاضت من شب  تا سحر نخفته چه دانی

من ای صبا ره رفتن بکوی دوست ندانم

تو می روی بسلامت سلام ما برسانی

 
برچسب‌ها: برگ سبز