مرغ شباهنگ

گلهای تازه


گلهای تازه برنامه شماره 12 (گریه شبانه)


اواز: محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان: حبیب الله بدیعی/منصور صارمی/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک


غزل اواز: سایه


گوینده: اذر پزوهش شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت 
 دوباره گریه ی بی طاقتم بهانه گرفت 


 شکیب درد خموشانه ام دوباره شکست 
 دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت 


 نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست 
 صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت 


زهی پسند کماندار فتنه کز بن تیر 
 نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت 


 امید عافیتم بود روزگار نخواست 
 قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت 


 زهی بخیل ستمگر که هر چه داد به من 
 به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت 


 چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا 
 به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت 


 چه جای گل که درخت کهن ز ریشه بسوخت 
ازین سموم نفس کش که در جوانه گرفت 


دل گرفته ی من همچو ابر بارانی 
گشایشی مگر از گریه ی شبانه گرفت


برچسب‌ها: گلهای تازه