مرغ شباهنگ

نوایی از موسیقی ملی


نوایی از موسیقی ملی


اواز: محمود محمودی خوانساری


کلام: بهادر یگانه


کلام اواز: محمد رضا حکیمی


 


اهنگ و تکنوازی ورهبری ارکستر: اسدالله ملک در مخالف سگاه


همنوازان: اسدالله  ملک/فرهنگ شریف/حسن ناهید/بانو سیمین اقار رضی/جهانگیر ملک/محمود رحمانی پور/ منوچهر جهانبگلوچو غنچه ای توفان زده ام


چو آتشی دامان زده ام


چو شمع شب با سوز درون


شرار غم بر جان زده ام


ز سوز دلم من فغان زده ام


شور به دل آسمان زده ام


چو لاله خزان شده دیگر جوانی من


چو غنچه خموشم که بر لبم از غم شکسته سخن


نشان شادی ندیده دلم


زبس غم جانان کشیده دلم


ز مردم دوران رمیده دلم


ز سوز درون


چو شمع سحر


به دامن شب چکیده دلم


کلام دکلمه از هما میر افشار همنواز فرهنگ شریف


عاقبت افسانه شد عشق وتمنای من


شهره شهرم نمود این دل رسوای من


لاله خونین دلی نیست به دشت جنون


چون دل افسره وخسته وتنهای من


کلام دکلمه ؟


همدرد ماکیست که داغ عشق بر دل است


با ما در این دیار همین لاله اشناست


کلام اواز:غم ان نیست که در اتش غم سوخته ایم


حسرت ما همه این است که کم سوخته ایم


این همه عزم چه شد که اتش دل گشته دود


ما سیه سوختگان در بر جمع سوخته ایم


دل زیاد بی وفای خویشتن دادم دیدم سزای خویشتن


اشیانی دیدم از هم ریخته یادم امد از برای خویشتن