مرغ شباهنگ

روایت هنرمندانمطلبی کوتاه از مرحوم شاپور نیاکان

                                                                                                 

"محمودی را درسال 1332 به وسیله یکی از دوستان شناختم "

 

در آواز عارفانه ی  او رمزی نهفته بود که به دل هر صاحب حال می نشست در پروراندن گوشه های موسیقی ایرانی کم نظیر بود . تحریرهای آوازش تصنعی و تقلیدی نبود و بر خلاف بعضی از خوانندگان و نوازندگان سبکی خاص داشت .

در اجرای ریتم های مختلف اعم از شکسته و سنگین و ضربی ها مهارت داشت . کارش از نظر شعر خوانی و ترکیب و به جا خواندن هنرمندانه بود هیچگاه به هنگام خواندن به خود فشار نمی آورد و از عهده ی اجرای آواز در راست کوک به خوبی بر می آمد .

 

ای نوشته قسمتی از نوشته ی آقای عاشوری است که به مناسبت مقصود برگزیده ایم . مضمون باقی مطالب ایشان از آنجا که قبلاً در این دفتر ذکر گذشته لذا از نقل آنها گذشتیم .

 

شاپور نیاکان هنرمند مهجور و سوخته جانی بود که تا آخرین روزهای عمر محمودی با او رفت و آمد داشت . این مرد نازنین با آنکه در روزهای مرگ محمودی حال و روزگاری پریشان داشت ، با وجود بیماری و کسالت روحی همه ی توان خویش را به کار گرفت و به همراهی سه تن دیگر از دوستان و ارادتمندان محمودی یعنی آقایان منوچهر خیر خواه ، مهندس ناصر کشاورز و عزیز الله حکیمی ، با اجرای برنامه ای در مایه افشاری که سازنده ی آهنگ و سراینده ی اشعارش خود او بود نسبت به رفیق از دست رفته اش ادای احترام نمود و بدین طریق برای ارتقاء یاد و نام محمودی خوانساری آنچه از دستش بر می آمد در طبق اخلاص نهاده و به محضر اهل دل تقدیم نمود . به یاد شاپور نیاکان و با آرزوی مغفرت الهی برای او ، شعر ترانه ای را که در رثای محمودی سروده می آوریم :

در مراسم سومین ، هفتمین و چهلمین شب درگذشت محمودی به رسم معمول دفتر یادبودی مقابل دوستان و دوستدارانش گشوده گشت تا آن عزیزان خاطرات و نظرات خویش را در آن بنگارند . در این قسمت از میان آن مطالب که هم توسط هنرمندان و شخصیت های مشهور فرهنگی ذکر گشته ، هم از سوی دیگر هموطنان عزیز پاره ای را جهت اطلاع خوانندگان گرامی این دفتر می آوریم . البته با ذکر این نکته که نوشته های بدون نام برخی در خود دفتر نیز بدون نام امده اند ، و دربرخی دیگر از آنها نام نویسنده خوانا و مفهوم نبوده است .

 

- اگر شمع زندگانی استاد محمودی خوانساری فرو مرد ، درمقابل برای همیشه تاریخ خورشید فروزان هنر این بزرگ مرد در آسمان فرهنگ و ادب و هنر این سرزمین درخشان خواهد ماند ، و من از زبان این عزیز جاودان اگر چیزی بخواهم بنویسم :

                   سینه ای باید به پهنای فلک                تا بگویم شرح عشق آن ملک

محمودی محمود بود ، و برای همیشه محمود خواهد ماند . او را در آثارش بجوییم .

بهمن بوستان

 

 

- جامعه ی هنرمندان آواز و موسیقی ایران بزرگ مردی را از دست داد ... من هیچ حرفی برای گفتن در مورد محمودی عزیز ندارم که در خور او و صفای او و هنر او و صدای آتشناک او باشد.

ناصر مسعودی

 

 

افسوس که ستاره ای تابناک از دنیای هنر به ابدیت پیوست .

حسن کسایی