مرغ شباهنگ

موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی


اواز : محمودی خوانساری

همنواز اواز: اسدالله ملک

ضرب : جهانگیر ملک وپرویز تبریزی

کلام اواز: وصال شیرازی وجامی

کلام ترانه : مولانا


شد در شکوه ما باز با سر گیسوی تو باز

شب وصل است بسی کوته واین قصه دراز

پر من داد ولی رفته ز یادم پرواز

من که پروا ندارم چکنم با پر باز

گر به رویم همه درهای خوشی بندد چرخ

هیچ غم نیست اگر هست در میکده باز

گفتمش با غم هجران چه کنم گفت بسوز

گفتمش چاره ی این سوز  بگو گفت بساز


همه گویند پروانه بود عاشق شمع

عاشق کیست بگو شمع بی سوز وگداز


با من صنما دل یکدله کن

گر سر ننهم انگه گله کن

مجنون شده ام از بهر خدا

زان زلف خوشت یک سلسله کن