مرغ شباهنگ

گلهای تازه


گلهای تازه برنامه شماره 47

فدای چشم ساقی

با همکاری هنرمندان/ محمودی خوانساری/فرهنگ شریف/اسدالله ملک/

امیرناصر افتتاح

شعر ها از: یغما / پیرپارس

گوینده: فخری نیکزاد


غزل اواز: یغما جندقی


نگاه کن که نریزد دلی چو باده بدستم

فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم

کنم مصالحه یکسر بصالحان می کوثر

بشرط آنکه نگیرند این پیاله ز دستم 

ز سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند

بوجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم 

چنین که سجده برم بی حفاظ پیش جمالت

به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم 

کمند زلف بسی گردنم ببست به مویی

چنان فشرد که زنجیر صد علاقه گسستم

نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می

ز بس که توبه نمودم زبس که توبه شکستم

ز گریه آخرم این شد نتیجه در پی زلفش

که در میان دو دریای خون فتاده نشستم 

ز قامتت چه گرفتم قیاس روز قیامت 

نشست و گفت قیامت بقامتی است که هستم 

حرام گشت به یغما بهشت تو روزی

که دل به گندم آدم فریب تو بستم...


نسخه بازسازی شده

با سپاس از همراهی جناب دکتر خرم ابادی زاد