X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مرغ شباهنگ

تحریف تاریخ


درود بر دوستان وصاحبدلان

حدود یک ماهی است فایلی تصویری از سخنان یکی از وطن فروشان که در یکی از رسانه های تصویری  خارج از کشور افاضات زیادی می نماید ویکی از تحریف کنندگان تاریخ این سرزمین اهورایی است پخش گردیده است.

داستان از این قرار هست این شخص وطن فروش در برنامه ای که در تاریخ 29 خرداد در یکی از رسانه های خارج از کشور درباره تاریخ افاضات می نمودند مطلب ناروایی را به یکی از بی نظیر ترین ومظلوم ترین وپاک ترین هنرمندان این سرزمین می باشد نسبت داده اند که برادر زاده ایشان پاسخ تهمت ناروا را به ایشان داده اند

این شخص وطن فروش که حتی از نام منحوس  وکثیف ایشان عرق شرم وخجالت بعنوان یک ایرانی بر پیشانی جاری می گردد 

 در سخنانی که در مورد تاریخ این سرزمین اهورایی افاضات می نمودند عنوان داشته اند که اقای محمود محمودی خوانساری یک چک به مبلغ نود تومان را قاب نموده وبه دیوار منزل خود اویزان نموده بودند.

در پی پخش سخنان این شخص منحوس ووطن فروش که با افاضات وتحریف های تاریخی خود قصد دارد خود را بعنوان یک ایرانی وطن پرست

به مردم مظلوم این دیار بنماید برادر زاده محمودی نازنین پاسخی را به ایشان داده اند که میتوانید این فایل صوتی را از اینجا دریافت نماید وخود قضاوت نمائید.

تارنگار گلبانگ  این سخنان ناروا را که درباره یکی از پاک ترین هنرمندان این سرزمین اهورایی در فضای مجازی پخش شده است را محکوم وبه هیچ شخصی در هیچ جایگاهی اجازه نخواهد  داد که در مورد هنرمندان سرزمین مادری افاضات نماید 

حال قضاوت را به شما صاحبدلان واگذار می نمایم که با چنین شخص وطن فروشی چگونه باید برخورد کرد که این تهمت های ناروا را به هنرمندان این سرزمین نسبت میدهد